Omdat MSK-Havenco Opleidingsinstituut de kwaliteit van haar cursussen en opleidingsinstituut wil waarborgen beschikken wij over een klachtenprocedure. In de hieronder vermelde tekst is de klachtenprocedure omschreven. Indien u een schriftelijk klacht wilt indienen is er een klachtenformulier.

KLACHTENPROCEDURE
Wanneer u klachten heeft over de cursus, docente, het naleven van de cursusvoorwaarden, de cursusaccommodatie of andere zaken die met het opleidingsinstituut hebben te maken, vernemen we dat graag zo spoedig mogelijk.
Bij klachten zullen we zorg dragen voor een wellicht snelle oplossing waar mogelijk is en deze worden als volgt behandeld;- Uw klacht kunt u indienen bij het aanwezige personeel.

  • In het geval er geen mondelinge overeenstemming word bereikt, dan kunt u binnen twee weken uw klacht schriftelijk indienen bij de cursusco√∂rdinator of de directie van MSK-Havenco Opleidingsinstituut.
  • U dient uw klacht duidelijk te omschreven en uw standpunt helder te onderbouwen. Een klacht kan nooit anoniem worden ingediend.
  • Na ontvangst van uw klacht krijgt u binnen twee weken een schriftelijk antwoord door of namens de directie van MSK-Havenco Opleidingsinstituut. Indien er langere tijd nodig is voor eventueel onderzoek dan zullen wij een tijdsindicatie hiervoor aangeven.
  • Dat MSK-Havenco Opleidingsinstituut een klacht vertrouwelijk behandelt spreekt voor zich.
  • Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt met de directie van MSK-¬†Havenco Opleidingsinstituut, dan kunt u binnen 3 maanden uw klacht indienen bij een derde onafhankelijke partij. Hiervoor is aangesteld een NMI gecertificeerde mediator, mr. T.H.C. van der Meijden.
  • Voor MSK-Havenco Opleidingsinstituut is de uitspraak van de onafhankelijke derde partij bindend.
  • De registratie van klachten geschiedt bij MSK-Havenco Opleidingsinstituut voor een periode van minimaal 5 jaar.
Klachtenformulier