Bij Havenco Opleidingsinstituut is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het proefexamen medisch pedicure. Dit geldt voor zowel de Proeve Diabetische Voet, Proeve Reuma/Overige risicovoet en de proeve Specialistische technieken.

Tijdens het proefexamen is er een examinator (TCI) aanwezig en zal het proefexamen afgenomen volgens protocol TCI.   Na het proefexamen zal iedereen geëvalueerd worden en is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

U dient zelf een model mee te brengen, uw eigen pedicuremoter en werkmaterialen, alsook blauwdruk / screening materialen.

Uw “model” behoeft niet perse te voldoen aan de exameneisen, graag iemand meebrengen waar u op kunt “oefenen”.

Havenco Opleidingsinstituut zorgt voor de anamnese formulieren.

Voor meer informatie op welke dagen, kosten e.d., kunt u bellen naar 073-6444446 of een email sturen naar henriette@havenco.nl.