CURSUS STARTDATUM

– 14 maart 2019

– 18 juni   2019

Inschrijven

Kwaliteitbewust zijn!

Het domein kwaliteitsbewust handelen omvat activiteiten die bijdragen aan het verhogen van het kwaliteitsbewustzijn, op het gebied van de praktijk en de medisch pedicure, binnen de kaders en normen van de branche.

De cursus Kwaliteitbewust Zijn ! is een training waarbij jezelf ( houding) en je handelen onder de loep worden genomen. een moment van reflecteren naar jezelf en je ondernemer zijn. Volgens de richtlijnen van Procert bevat deze cursus een huiswerkopdracht en evaluatie, deze zijn verplicht het voor het verkrijgen van accreditatiepunten.

Inhoud Cursus;

De deelnemer krijgt informatie, zoek en informatie  bronnen, voert opdrachten uit, overlegt met collega’s, doen ideeën van en met elkaar op, sluit af met een thuisopdracht en evaluatie.

Leerdoelen;

  • de deelnemer is zich bewust van kwaliteit
  • de deelnemer is zich bewust van kwaliteitsbewust handelen
  • de deelnemer kan het verschil benoemen tussen persoonlijke kwaliteit  en kwaliteit binnen haar praktijk
  • de deelnemer weet hoe ze kwaliteit kan meten- waar deze informatie te vinden is
  • de deelnemer heeft binnen opdrachten nagedacht wat ze met haar praktijk wil de komende 5 jaar.
  • de deelnemer is bekend met SWOT; analyse kan sterke en zwakke kanten, kansen en bedreigingen benoemen
  • de deelnemer heeft binnen een opdracht  de bedreiging van veranderingen onder woorden gebracht en weet hoe je die kan beperken
  • de deelnemer kan een Plan van Aanpak maken
  • de deelnemer is bekend met de Cirkel van Deming
  • de deelnemer heeft zichzelf geëvalueerd.  ( dmv  (t)huiswerk opdracht)  Deze is verplicht voor de accreditatie!

Cursusduur;

1 dag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Cursuskosten;

€ 125,00, dit is inclusief GRATIS koffie/thee en een goed verzorgde lunch in de middag pauze.

Accreditatie;

U ontvangt 6 accreditatie punten,  Domein Kwaliteit bewust handelen, (periode 2018-2020) en een certificaat van deelname door het opleidingsinstituut

Oude situatie ; 20 acc. punten