Cursus startdatum

- 7 november 2018

- 8 oktober 2019

Inschrijven

 

Reuma, up-date kennisdag

Na de verplichte trainingen “Gericht voetonderzoek” en “Noviteiten” blijven er nog steeds vragen over. Pedicure behandelt de voeten van personen met reuma en moet over specifieke kennis beschikken; Code van het voetverzorgersbedrijf, Richtlijnen, Zorgmodule, samenwerking in en met zorggroepen .. Daarnaast de nieuwe materialen, instrumenten, freesjes voor de risicovoeten. Met veel praktijkoefeningen en discussiemogelijkheden om alles nog eens te oefenen. Opfrissing reumatische aandoeningen, terminologie, oorzaken en gevolgen voor de voeten; wat kan je hier als (medisch) pedicure (plus) mee. Richtlijnen integreren, wanneer mag je zelf werken, wanneer moet je doorsturen.

Inhoud kennisdag

Tijdens deze kennisdag gaan we met de hele groep of in kleiner groepen diverse onderdelen behandelen / kennis opdoen. Hieronder de beschrijving van de inhoud en de diverse werkvormen;

Opfrissen van begrippen en kennis rondom reuma

Opening met Woordweb → wat is “reuma” → volle groep Woordweb uitwerken (PPP = Power Point Presentatie)

PPP gaat als rode draad door de hele dag met (nieuwe) terminologie, oorzaken en gevolgen van reuma, gewrichten, voetklachten, standafwijkingen, schoeisel;
Anamnese, inspectie, voetonderzoek, screening, interpretatie risicovoet of niet; rapportage en eventuele verwijzingen (Richtlijnen)

Groepsopdrachten → invullen van schematische overzichten
-artrose & reumatoïde artritis → oorzaak, wie, kenmerken & gevolgen, behandeling, kenmerken aan de voet
-uitwerking in kleine groepjes, met behulp van leerboeken, lesmateriaal, internet ..
-evaluatie in de volle groep met behulp van PPP

Screening → inventarisatie “bekend of niet” Verwijzing verplichte trainingen 2012-2014 “Voetonderzoek en Noviteiten” Wat moet toch nog aangevuld worden? Wat blijft onduidelijk…

Schoeisel → advies, voetcomfort, loopzolen, aanpassingen podotherapeut, SOS & OS, speciaalschoeisel (met voorbeelden) verbandschoenen. Verwijzing (interdisciplinair) podotherapeut, orthopedisch schoenmaker, huisarts en orthopeed

Praktijkvoorbeelden → met veel fotomateriaal →bespreking, discussie, wat zie je, beoordelen, hoe pak jij dit aan, doet iemand het anders, waarom? Freesjes, instrumenten, behandelingen, technieken, producten, tips…

Beschrijving te gebruiken materialen

– Eigen leerboeken meebrengen (naslag – opzoekfunctie)
– Hand-out van de powerpoint wordt uitgereikt
– Invulschema’s en foto’s
– Materialen, instrumenten en frezen uit/in de praktijk

Cursusduur

1 dag van 10.00 uur tot ca. 16.00 uur, inclusief lunch.

Vooropleiding

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus dient u in het bezit te zijn van een diploma Pedicure/Voetverzorging.

Voor de cursus die u mee te nemen;
– Eigen leerboeken meebrengen (naslag – opzoekfunctie)
– Materialen, instrumenten en frezen uit/in de praktijk

Cursuskosten

Lesgeld: € 125,00
Het lesgeld is inclusief GRATIS koffie/thee en een goed verzorgde lunch in de middag pauze.

Certificaat

Deze cursus wordt afgesloten met de uitreiking van een certificaat.
U ontvangt voor deze cursus  6 accreditatiepunten. Domein Voetzorg  (periode 2018-2020)   Oude situatie ; 17 acc. punten