Cursus startdatum

- start woensdag 8 januari 2020   ( avondopleiding van 19.00 – 22.00 uur)

Inschrijven

 

BRANCHE DIPLOMA PEDICURE

zie voor alle informatie op de website www.pediroda.nl bij basisopleiding.

Pedicure: een vak waarmee u vaste voet aan de grond krijgt.

In Nederland alleen al leven miljoenen mensen met voetklachten. Uit onderzoek naar voetproblemen wat onlangs is uitgevoerd op Europees niveau, bleek dat meer dan 50% van de mensen min of meer een voetprobleem heeft. Voetproblemen zijn er dus heel veel waardoor er vaak professionele hulp nodig of gewenst is. Bij voetproblemen moeten we denken aan eeltplekken, likdoorns, kalk- en schimmelnagels, ingroeiende nagels of aangeboren afwijkingen aan de voeten.

Tot voor een aantal jaren terug dacht men dat een bezoek aan een pedicure alleen voor oude mensen was. Deze gedachte is intussen allang achterhaald. Complete beroepsgroepen die hun voeten zwaar belasten, bezoeken regelmatig een pedicure, zoals winkel- en verplegend personeel, postbodes, agrariërs, militairen, horecamedewerkers en sporters, maar ook mensen met specifieke voetproblemen, zoals diabetici en reumapatiënten. Steeds meer mensen komen tegenwoordig bij een pedicure, ook als ze geen last hebben van hun voeten, maar men vindt het belangrijk om problemen te voorkomen. Een voetbehandeling wordt dan als prettig en ontspannend ervaren. Daarom zijn er tegenwoordig ook diverse “relax” voetbehandelingen, hiervoor zijn speciale applicatiecursussen die na de basisopleiding kunnen worden gevolgd.

Pedicure, een vak met heel veel potentie!

Opleiding

De moderne pedicure (ook steeds meer mannen) zijn professioneel opgeleide mensen, die tevens voldoen aan diverse richtlijnen en wetten, zoals hygiëne, ARBO, milieu enz. allemaal vastgelegd in de zgn. “code voor de voetverzorger”. Het spreekt voor zich dat het belangrijk is een gedegen en professionele opleiding te volgen, onze pedicure dagopleiding biedt u deze mogelijkheid. Iedere lesdag wordt er zowel theorie als praktijk gegeven. Tijdens de theorielessen wordt er ruimschoots gebruik gemaakt van moderne audiovisuele middelen. De praktijklessen worden gegeven in een speciaal ingericht praktijklokaal met professionele behandelstoelen. Pediroda Zaltbommel werkt met kleine groepen (max. 10 pers.), waardoor veel ruimte is voor persoonlijke begeleiding. Ook richten wij ons op het competentiegerichte opleiden. Een competentie is een bevoegdheid en vaardigheid tot handelen. De theoretische kennis wordt meer geïntegreerd in de praktijk. De opleiding bestaat uit meerdere competenties. Onze docenten zijn deskundige mensen uit de praktijk met de juiste kennis op zowel theoretisch als het praktisch vlak. Zij leiden u op voor het erkend “Branche diploma Pedicure”.

Diploma;

Bij Pediroda Zaltbommel word u opgeleid voor het Branche diploma Pedicure. Het branchediploma is erkend door de branche.

Examinering
Stichting Bravo is een stichting zonder winstoogmerk die de kwaliteit van de brancheopleidingen en de examinering van het branchediploma borgt. De examinering van de branchediploma’s wordt uitgevoerd door twee exameninstellingen. Zij staan onder toezicht van een externe en neutrale toezichthouder die wordt ingehuurd door Bravo. Stichting Bravo geeft met ingang van 1 januari 2018 de diploma’s pedicure (en medisch pedicure) in eigen beheer af. Ook werkt Bravo samen met particuliere opleiders aan de kwaliteit van de brancheopleidingen pedicure (en medisch pedicure).

NLQF inschaling
Het branchediploma Pedicure is door het Nationaal Coördinatiepunt NLQF ingeschaald op NLQF-niveau 3. Het is daarmee qua niveau gelijk aan het mbo-3 diploma Pedicure.

Beroepsmogelijkheid

Met het “Branchediploma Pedicure” heeft u verschillende mogelijkheden:

  • een eigen praktijk aan huis
  • een praktijk starten in een gehuurde ruimte
  • ambulant bij de klanten aan huis
  • een combinatiepraktijk met een podotherapeut, schoonheidssalon, schoenenzaak
  • in dienstverband of freelance bij een verzorgingstehuis
  • als medewerker bij een zelfstandige pedicure

Het is verstandig om na het behalen van het vakdiploma bijscholingen en specialisatiecursussen te volgen, waarmee u vaktechnisch op de hoogte blijft en uw klanten nog meer service kunt aanbieden. Ook voor de scholing tot Medisch Pedicure ( MBO-niveau 4) biedt Pediroda Zaltbommel diverse mogelijkheden.