Cursus startdatum

 – Module Diabetische Voet

  – 13 maart, 2 april, 17 april, 15 mei ( halve dag), 29 mei (halve dag) 2020

  –  Module Reuma en Overige Risicovoeten ;

- 4 februari, 18 februari, 3 maart ( halve dag) , 24 maart, 7 april, 12 mei ( halve dag) 2020

Inschrijven

Risicovoet

Als u in het bezit bent van een erkend pedicure diploma, (zie www.provoet.nl) dan kunt u zich specialiseren in de behandeling van de risicovoet. Deze opleiding omvat voetverzorging bij diabetes, reumapatiënten, ouderen voet, verwaarloosde voet en de spastische voet. Als u de examens (theorie en praktijk) succesvol hebt afgerond, ontvangt u een certificaat Risicovoeten. ( onderdeel opleiding Medisch Pedicure)

Module 1; Voetverzorging bij de Diabetische voet

Het aantal mensen met Diabetes Mellitus stijgt in Nederland helaas nog steeds. Deze cursus over voetverzorging bij mensen met diabetes wordt gegeven omdat het niet alleen belangrijk is dat men kennis neemt van een bepaald diabetesfacet, maar ook omdat uit wetenschappelijk onderzoek gebleken is dat, wanneer aan de voeten van diabetespatiënten extra aandacht wordt geschonken, met die aandacht veel toekomstige “voet” problemen voorkomen kunnen worden en zelfs kunnen worden opgelost. Tevens wordt de vraag naar gespecialiseerde behandeling van diabetische voetverzorging steeds groter. Er zijn ook steeds meer jonge mensen met Diabetes Mellitus.

De risicovoet module 1 diabetes is een onderdeel van de medisch pedicure opleiding.

 1. De module bestaat uit 5 lesdagen:
 • Lesdag 1: theorie diabetes
 • Lesdag 2: theorie diabetes
 • Lesdag 3: theorie diabetes
 • Lesdag 4: halve lesdag praktijk met model
 • Lesdag 5: halve lesdag praktijk met model
 1. Voor de risicovoet module 1wordt u getoetst op één theoretisch examen. Theorie diabetische voet (30 MC vragen)  Daarnaast gaat u één praktijkexamen doen voor de hele module risicovoet 4.11 wanneer u alle theorie examens heeft behaald. (diabetes, reuma en overige risicovoet).

Aandachtspunten

– stofwisseling / spijsvertering – het begrip diabetes mellitus, – type 1 en type 2 diabetes – vroege en late complicaties bij diabetes – de diabetische voet – de stand van de voet – herkenning voettype met drukpunten – schoeisel en preventie – verbandmiddelen en drukontlasting – de anamnese volgens de richtlijnen – opstellen van een behandelplan, cliëntgerichte aanpak – doorverwijzen naar andere disciplines – geven van voorlichting / mondeling en schriftelijk – maken van voorlichtingsfolders – screening en in de praktijk oefenen

Vooropleiding;

Om deel te kunnen nemen dient u in het bezit te zijn van een door de branche erkend diploma (zie www.provoet.nl)

Cursuskosten;

Lesgeld; € 610,00

Boeken; € 31,50 en  € 29,00 (boek richtlijnen)  (boeken 6%btw)

Materialenpakket; monofilament, stemvork met spanner. ( is niet verplicht)

Module 2 en Module 3 ; Voetverzorging bij reumapatiënten en overige risicovoeten.

Reumatische ziekten komen heel veel voor, vooral bij oudere leeftijdsgroepen. Er zijn zo`n 125 verschillende reuma-aandoeningen waarvan sommige lastig te diagnosticeren zijn. Bij een aantal belangrijke reumatische aandoeningen zijn ook de voeten betrokken en vaak openbaren de symptomen zich juist daar. De professionele pedicure dient kennis en vaardigheden te bezitten om voeten van mensen met een reumatische aandoening te beoordelen op mate van kwetsbaarheid. Daarnaast moet men in staat zijn om voor elke reumapatiënt een goede voetverzorging uit te voeren. Hiervoor gaan kennis en vaardigheden hand in hand. Dit betekent dat u een reumatische voet moet kunnen screenen op risicofactoren!

De behandeling van risicovoeten eist van de pedicure veel specialistische vaardigheden. Een verkeerde inschatting van de situatie kan ernstige gevolgen hebben. Tijdens deze module leert u alle vaardigheden om risicovoeten te beoordelen, te behandelen en door te verwijzen.

 1. De risicovoet module 2+3  is een onderdeel van de medisch pedicure opleiding.
 2. De module bestaat uit 6 lesdagen:
 • Lesdag 1: theorie reuma
 • Lesdag 2: theorie reuma
 • Lesdag 3: halve lesdag praktijk met model
 • Lesdag 4: theorie overige risicovoet
 • Lesdag 5: theorie oncologische voet
 • Lesdag 6: halve lesdag praktijk met model
 1. Voor de risicovoet module 2+3 wordt u getoetst op twee theoretische examens. Theorie reumatische voet 40 MC vragen, Theorie overige risicovoet 40 MC vragen.  Daarnaast gaat u één praktijkexamen doen voor de hele module risicovoet (4.11) Wanneer u alle theorie examens heeft behaald. (Diabetes, reuma en overige risicovoet)

Aandachtspunten

 1. Wat is Reuma
 2. Soorten Reuma
 3. Vroege en late complicaties bij reuma
 4. Drukontlasting/verbandmiddelen
 5. Oudere voet
 6. Spasmen en verlammingen
 7. Verwaarloosde voet
 8. Oncologische voet
 9. Opstellen anamnese en behandelplan
 10. Het registreren van een gevoelsstoornis met een monofilament en stemvork

Vooropleiding;

Om deel te kunnen nemen dient u in het bezit te zijn van een door de branche erkend diploma (zie www.provoet.nl)

 1.  

Cursuskosten;

Lesgeld; € 620,00

Boeken; € 57,00 (voor module 2 en 3 )  (boeken 6%btw)

Materialenpakket; zie bij Module 1

Examenkosten ;

3 x theorie examen en 1 x praktijk examen € 452,00 ( geen BTW)

 

Accreditatiepunten; 9 accreditatie Diabetische Voet      15 acc. bij  Reuma/ Overige Risicovoeten   Domein Voetzorg  (periode 2018-2020)