Cursus startdatum

                         – Module Diabetische Voet  :   –  najaar 2019

                                   –  Module Reuma       –  najaar 2019

- Module Overige risicovoeten met oncologie  – najaar 2019

Bel aub voor reservering of mail naar henriette@msk.nl

Inschrijven

Risicovoet

Als u in het bezit bent van een erkend pedicure diploma, (zie www.provoet.nl) dan kunt u zich specialiseren in de behandeling van de risicovoet. Deze opleiding omvat voetverzorging bij diabetes, reumapatiënten, ouderen voet, verwaarloosde voet en de spastische voet. Als u de examens (theorie en praktijk) succesvol hebt afgerond, ontvangt u een verklaring die recht geeft op inschrijving in het Kwaliteits Register Pedicures (KRP) bij ProCert. Meer informatie hierover vindt u op hun website www.procert.nl. Deze inschrijving is 3 jaar geldig. Als u niet binnen 3 jaar de opleiding medisch pedicure heeft afgerond, worden uw gegevens in het KRP onzichtbaar voor derden. Vanzelfsprekend heeft dit gevolgen voor de vergoeding van de ziektekostenverzekeraars aan uw cliënten. Deze opleiding is onderdeel van het medisch pedicure diploma en bestaat uit drie modules.

Module 1; Voetverzorging bij de Diabetische voet

Het aantal mensen met Diabetes Mellitus stijgt in Nederland helaas nog steeds. Deze cursus over voetverzorging bij mensen met diabetes wordt gegeven omdat het niet alleen belangrijk is dat men kennis neemt van een bepaald diabetesfacet, maar ook omdat uit wetenschappelijk onderzoek gebleken is dat, wanneer aan de voeten van diabetespatiënten extra aandacht wordt geschonken, met die aandacht veel toekomstige “voet” problemen voorkomen kunnen worden en zelfs kunnen worden opgelost. Tevens wordt de vraag naar gespecialiseerde behandeling van diabetische voetverzorging steeds groter. Er zijn ook steeds meer jonge mensen met Diabetes Mellitus.

Aandachtspunten

– stofwisseling / spijsvertering – het begrip diabetes mellitus, – type 1 en type 2 diabetes – vroege en late complicaties bij diabetes – de diabetische voet – de stand van de voet – herkenning voettype met drukpunten – schoeisel en preventie – verbandmiddelen en drukontlasting – de anamnese volgens de richtlijnen – opstellen van een behandelplan, cliëntgerichte aanpak – doorverwijzen naar andere disciplines – geven van voorlichting / mondeling en schriftelijk – maken van voorlichtingsfolders – screening en in de praktijk oefenen

Cursusduur;

3 dagen van 10.00 uur tot ca 16.00 uur.

Vooropleiding;

Om deel te kunnen nemen dient u in het bezit te zijn van een door de branche erkend diploma (zie www.provoet.nl)

Examen;

Het theorie-examen bestaat uit 30 MP vragen. Examenkosten; € 90,00* theorietoets per keer

Cursuskosten;

Inschrijfgeld; € 35,00 Lesgeld; € 315,00

Boeken; € 35,00 en € 19,95 (boek richtlijnen)  (boeken 6%btw)

Materialenpakket; monofilament, stemvork met spanner. ( is niet verplicht)

Module 2; Voetverzorging bij reumapatiënten.

Reumatische ziekten komen heel veel voor, vooral bij oudere leeftijdsgroepen. Er zijn zo`n 125 verschillende reuma-aandoeningen waarvan sommige lastig te diagnosticeren zijn. Bij een aantal belangrijke reumatische aandoeningen zijn ook de voeten betrokken en vaak openbaren de symptomen zich juist daar. De professionele pedicure dient kennis en vaardigheden te bezitten om voeten van mensen met een reumatische aandoening te beoordelen op mate van kwetsbaarheid. Daarnaast moet men in staat zijn om voor elke reumapatiënt een goede voetverzorging uit te voeren. Hiervoor gaan kennis en vaardigheden hand in hand. Dit betekent dat u een reumatische voet moet kunnen screenen op risicofactoren!

Aandachtspunten

– wat is reuma? – wat is reumatoïde artritis? – vroege afwijkingen aan de voet – latere afwijkingen aan de voet – pijn aan de hiel – complicaties reumatoïde artritis / voeten – drukontlasting / verbandmiddelen – de reuma schoen – orthopedisch schoeisel – hulpmiddelen / afwikkelbalken – de anamnese (protocol voetverzorging volgens de richtlijnen) – herhaling screening – het registreren van een gevoelsstoornis met een monofilament en stemvork – opstellen van een behandelplan – doorverwijzen naar andere disciplines – geven van voorlichting / mondeling en schriftelijk

Cursusduur;

2 dagen van 10.00 uur tot ca 16.00 uur. Vooropleiding; Om deel te kunnen nemen dient u in het bezit te zijn van een door de branche erkend diploma (zie www.provoet.nl)

Cursuskosten;

Inschrijfgeld; € 35,00 Lesgeld; € 210,00

Boeken; € 30,00 (voor module 2 )  (boeken 6%btw)

Materialenpakket; zie bij Module 1

Examen;

Het theorie-examen bestaat uit 30 MP vragen. Examenkosten; € 90,00* theorietoets per keer

Module 3; Voetverzorging bij Overige risicovoeten en Oncologische voeten. ( verlamde-spastische-verwaarloosde-oudere voet- oncologische Voet)

In Nederland wordt de leeftijd van de cliënten bij de (medisch) pedicure gemiddeld steeds hoger (vergrijzing). Hierdoor krijgt u te maken dat de “oudere” voet een steeds grotere plaats gaat innemen in de pedicurepraktijk. U als (medisch) pedicure zal zich dan ook moeten verdiepen in de taken met betrekking tot de behandeling en verzorging hiervan. De oudere voet, de verwaarloosde voet en spastische voet  en de Oncologische voet eist van u veel specialistische vaardigheden. Het is belangrijk om de behandeling technisch goed uit te voeren. Een verkeerde inschatting van de situatie kan ernstige gevolgen hebben. Bv. een spastische voet als risicovoet vraagt inzicht in anatomische structuren en een specifieke kennis van behandelmethoden. Daarnaast is het belangrijk om over goede communicatieve vaardigheden te beschikken. U moet als (medisch) pedicure goed weten waartoe u bevoegd bent en wanneer u moet doorverwijzen. U leert werken volgens de richtlijnen, samengesteld door ProVoet, op het gebied van screening, behandeling, specialistische technieken, preventie, educatie en nazorg.

Aandachtspunten

– de risicovoet in de praktijk – wat is een verwaarloosde voet en wat zijn de risico’s – wat is een spastische voet en wat zijn de risico’s – wat is een verlamde voet en wat zijn de risico’s – de oncologische voet – vaatproblemen – standafwijkingen en schoeisel – maken van voorlichtingsfolders – standafwijkingen en schoeisel

Cursusduur;

3 dagen van 10.00 uur tot ca 16.00 uur.

Vooropleiding;

Om deel te kunnen nemen dient u in het bezit te zijn van een door de branche erkend diploma (zie www.provoet.nl)

Examen;

Het theorie-examen bestaat uit 30 MP vragen. Het praktijkexamen; u doet een proeve van bekwaamheid van  Module 1 en 2 en 3; Dit gebeurt door middel van een loting.

Examenkosten; € 90,00 theorietoets per keer € 155,00 toetsing van de praktijk.

Cursuskosten;

Inschrijfgeld; € 35,00 Lesgeld; € 315,00

Boeken; € 30,00 (voor Module  3) (boeken 6%btw)

Kosten gehele opleiding (Module 1, Module 2 en Module3)

Inschrijfgeld; € 35,00 Lesgeld; € 830,00 ( te betalen in in 2 termijnen) Termijnbetaling; 1e termijn; € 415,00 bij aanvang van de opleiding. 2e termijn; € 415,00 bij aanvang module 2

Boeken; ± € 115,00 (voor Module 1,2 en 3 incl. boek richtlijnen DV/RV) Examenkosten; € 90,00 theorietoets per keer  € 155,00 toetsing van de praktijk per keer

Accreditatiepunten; 9 accreditatie Diabetische Voet      15 acc. bij  Reuma/ Overige Risicovoeten   Domein Voetzorg  (periode 2018-2020)